13. januar 2020

temp – tidsskrift for historie indkalder:

Forslag til det temanummer, der skal udkomme forår/sommer 2022 (temp nr. 24).

Forslaget skal være på max. 3 sider og indeholde en kort beskrivelse af temaet, eventuelle forslag til artikler og forfattere samt en kort redegørelse for aktiviteter (f.eks. afholdelse af en konference med papers) som tænkes gennemført for at gøre opmærksom på temanummerets eksistens og aktivt medvirke til dets gennemførelse.

Forslagsstillerne bliver, hvis forslaget godkendes, en del af temaredaktionen og forventes at tage aktiv del i det redaktionelle arbejde.

Deadline for indsendelse af forslag: 1. marts 2020

Forslag skal sendes til temp – tidsskrift for historie: temphist@cas.au.dk

Eventuelle spørgsmål rettes til temaredaktør Nils Arne Sørensen (nils@hist.sdu.dk; 6550 3108) eller redaktionssekretær Kasper Steenfeldt Tipsmark (temphist@cas.au.dk).

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.