17. januar 2023

temp – tidsskrift for historie indkalder:
Forslag til temanummer

Forslaget skal være på max. tre sider og indeholde en kort beskrivelse af temaet, overvejelser over hvem der kunne tænkes at bidrage, samt en kort redegørelse for aktiviteter (f.eks. afholdelse af en konference med papers) som tænkes gennemført for at gøre opmærksom på temanummerets eksistens og aktivt medvirke til dets gennemførelse.

Forslagsstillerne bliver, hvis forslaget godkendes, en del af temaredaktionen og forventes at tage aktiv del i det redaktionelle arbejde.

Deadline for indsendelse af forslag: 1. marts 2023

Forslag skal sendes til temp – tidsskrift for historie: temphist@cas.au.dk
Eventuelle spørgsmål rettes til temaredaktør Louise Nyholm Kallestrup: lkn@sdu.dk

Temanummeret udkommer forår/sommer 2024 som Temp – tidsskrift for historie nr. 30

2. januar 2023

temp nr. 25 udkommet

temp nr. 25 er udkommet

Læs indholdsfortegnelsen (og abstracts) her.

12. september 2022

Call for Papers (abstracts)

Call for papers for Temp 28 on the subject: Epidemics
Download call for papers for Temp 28 as pdf.

Deadlines
Deadline for abstracts: November 15th 2022
Writer’s seminar: May 2023 (deadline for papers: a month before the seminar
Full articles: August 2023

24. juni 2022

Call for Papers (abstracts)

Call for papers for Temp 28: Temanummer om Epidemier
Download call for papers til Temp 28 som pdf.

Deadlines
Deadline for abstracts (min 1/2 side): 15. november 2022.
Forfatterseminar: ultimo maj 2023 – deadline for papers: en måned før seminardato.
Deadline for artikelbidrag: ultimo august 2023.

17. juni 2022

temp nr. 23 udkommet

temp nr. 24 er udkommet

Læs indholdsfortegnelsen (og abstracts) her.