Nyeste nummer

Indholdsfortegnelse

(Klik på titel for at læse abstact / Click title to read abstract)

Tønnes Bekker-Nielsen
Oldtidens møntbilleder Et bidrag til pengenes ikonologi

Kasper Steenfeldt Tipsmark
Kongens ridderspil: Sociale funktioner ved Christian 4.s kroning i 1596

Bertel Nygaard
Republikanisme for øjet: Satiretegning og politik i Corsaren, 1841-43

Marie Sørensen
Sociologen Theodor Geiger og eugenikken Opportunist eller opponent til nationalsocialismen?

Rosanna Farbøl
Atomkrigens arkitektur: Velfærd og civilforsvar under den Kolde Krig

Marianne Rostgaard og Ivan Lind Christensen
Den forsinkede frygt: Atombomber, radioaktivitet og videnstransformation i dagspressen 1945-1963

Anne Hagen Berg
For samfundets og børnenes vel. Vaccinationspolitiske drøftelser på Rigsdagen og i Folketinget 1930-1986

NEKROLOG

Erik Strange Petersen
Jørgen Troelssøn Fink – 1947-2020

DEBAT OG ANMELDELSER

Jan Ifversen
Statuekampe, kulturarvspraksisser og historieskrivning

Mary Hilson
The History of Consumption

Rasmus Rosenørn
Populærmusik og kulturarv

Der er lukket for kommentarer.