ABSTRACT [DK]

Camilla Andersen
Tilpasning og fleksibilitet i et foranderligt kystlandskab i 1700- og 1800-tallet

Artiklen belyser, hvordan intern mobilitet og kombinationsnæring på Limfjordstangen ved den danske nordvestkyst i løbet af 1700- og 1800-tallet blev anvendt som tilpasningsstrategier i et kystområde, der var præget af et kontinuerligt nedbrud på grund af kysterosion, sandflugt og ødelæggende stormfloder. Artiklen fokuserer på en undersøgelse af kystsamfundenes fleksibilitet, hvor disse tilpasningsstrategier bliver parametre for at diskutere, hvordan fiskerfamilierne håndterede de naturlige farer og sikrede et eksistensgrundlag på tangen i flere århundreder.
Artiklen undersøger forholdet mellem menneske og natur i et kystlandskab, hvor de naturskabte forhold pressede sig mere og mere på og satte mennesket under konstant pres, hvorfor fiskerfamilierne måtte håndtere, at de var bosat i et risikopræget og foranderligt kystlandskab. Anvendelsen af tilpasningsstrategierne medførte en øget modstandskraft i samfundene, men de store landskabsændringer efterlod også visse lokaliteter og familier utrolig sårbare. Denne skelnen mellem modstandskraft og sårbarhed anvendes til at diskutere tilpasningsstrategiernes betydning for kystsamfundenes bæreevne og bæredygtighed over tid.
For på trods af gentagne vurderinger om, at tangen var uegnet til beboelse, og at flere byer løbende måtte opgives, så viser artiklen, at det var kystsamfundenes fleksible tilpasningsstrategier og fiskernes omstillingsevne, der gjorde dem modstandsduelige og bæredygtige, og derved sikrede et eksistensgrundlag på tangen.


ABSTRACT [UK]

Camilla Andersen
Adaptation and Flexibility in a Changing Coastal Landscape: Storm Surges, Sand Drift, Coastal Erosion, Plural Activity and Relocations in Danish Coastal Societies in the 18th and 19th century

Throughout the 18th and 19th century, the small sandy isthmus Agger Tange in the northwestern part of Denmark was affected by coastal erosion, sand drift and storm surges which created a changing coastal landscape. This article examines how internal relocations and plural activity were used as coping strategies in this changing coastal landscape. The focus is on how the natural conditions affected the small coastal societies as well as how the families managed living in a region of risk by using these two different coping strategies. The article shows that the coping strategies were characterized by flexibility and largely depended on the natural conditions.
Furthermore, the article focuses on the entangled relationship between man and nature, where many of the families constantly were put under pressure from the natural conditions. By using different coping strategies, the societies increased their resilience, but the natural hazard also left some locations and families very vulnerable. This distinction between resilience and vulnerability is used to discuss how the coping strategies affected the sustainability of the coastal societies throughout the period.
This article shows that it were the flexible coping strategies, which created the resilient and sustainable coastal societies.