ABSTRACT [DK]

Hannibal Munk
Tid – et politisk værktøj i satiretegnerens redskabskasse

Nærværende artikel stiller spørgsmålet om, hvilken betydning brugen af tid har for det visuelle meningsindhold i satiretegninger. Her tages udgangspunkt i den danske satiretegner Bo Bojesens produktion for avisen Politiken i perioden 1947 til 1992. Rent teoretisk læner artiklen sig op af et bredt politikbegreb, der anskuer satiretegninger som politiske i deres egen ret, uanset om de beskæftiger sig med den traditionelle politiske arena eller bredere samfundsforhold. Desuden anvendes Reinhart Kosellecks forestillinger om tid gennem begreberne erfaringsrum, forventningshorisont, flertidighed og usamtidighed. Artiklen kigger nærmere på to af Bojesens overordnede tematikker inden for hver sin arketypiske satiretegningsgenre. Inden for en traditionel politisk satire undersøges føljetonen Venstre-Vikingernes Saga, mens der inden for den bredere samfundssatire undersøges tegninger, der tager eksplicit stilling til samfundets ageren i spændfeltet mellem natur og teknologi, i analysen underforstået som forholdet mellem fortid og fremtid. Artiklen konkluderer, at brugen af tid i forskellige former fungerer som et værktøj i den politiske værktøjskasse for satiretegneren, der hjælper med at spidsformulere og tydeliggøre tegningernes vinklede visuelle og tekstuelle meningsindhold. Det er derfor et yderst anvendt og betydningsfuldt værktøj, som tegnere som Bo Bojesen har bygget store dele af sin meget populære produktion op omkring.


ABSTRACT [UK]

Hannibal Munk
Time – A Political Instrument in the Cartoonist’s Toolbox

This paper asks the question: Which role does the use of time have for the meaning and content of satirical cartoons? This question is examined through the case of Danish cartoonist Bo Bojesen affiliated with the newspaper Politiken (1947-1992). The paper draws on the notion of an expanded understanding of “the political” that allows for the satirical cartoons themselves to be political whether they depict traditional political subjects or broader societal issues. Furthermore, the thoughts of Reinhart Koselleck on the concept of time through space of experience, horizons of expectation, multiple temporalities and the non-simultaneous is included. The paper looks closer at two distinct themes in Bojesen’s oeuvre. In the case of traditional politics, the recurring serial “Venstre-Vikingernes Saga” is the subject of investigation, while in the case of cartoons concerned with broader societal subjects, cartoons on society’s position between nature and technology – here theoretically understood as between past and future – are examined. The paper concludes that the use of time in different forms works as a tool in the cartoonists’ political kit and are a way of precisely formulate and clarify the cartoons’ visual and textual meaning. As such, time forms a backbone of satirical cartooning for popular cartoonists such as Bo Bojesen.

Der er lukket for kommentarer.