ABSTRACT [DK]

Jesper Vestermark Køber
En afsluttet eller evig kamp for demokratiet? Forventninger til dansk demokrati 1945-1960

Med afsæt i Reinhart Kosellecks begrebshistorie undersøger artiklen, hvilke forestillinger om fortid og fremtid som centrale politiske aktører fra Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti forbandt med demokrati i perioden fra krigsafslutningen i 1945 til omkring 1960. Artiklen argumenterer for, at efterkrigstidens demokratidebat handlede om fire forskellige visioner om demokrati, der foregik i en forhandling, om hvorvidt demokrati skulle forstås som en afslutning eller en kontinuerlig kamp. For det første stod en mere eller mindre visionær forestilling om økonomisk demokrati stærkt umiddelbart efter besættelsen. For det andet viser artiklen, at Jens Otto Krag i 1950’ernne nedtonede visionen om økonomisk demokrati til fordel for en mere uklar fremtidshorisont for demokratiet, der dog betonede sammenhængen mellem demokrati som et repræsentativt system og det danske samfunds stabile samfundsudvikling. For det tredje lagde en anden socialdemokrat Julius Bomholt i 1950’erne vægt på det enkelte menneskes personlige engagement i demokratiet og derved en fremtidsvision, der knyttede begrebet til en konstant udvikling centreret omkring individets dannelse. For det fjerde viser artiklen, at repræsentanter fra Venstre og Det Konservative Folkeparti modsatte sig de socialdemokratiske ideer om demokratiets fremtidshorisont, som de vurderede som et ønske om statsmagtens vækst og bekæmpede udvidede forståelser af demokratibegrebet ved at præsentere demokrati som et fuldendt afsluttet projekt.


ABSTRACT [UK]

Jesper Vestermark Køber
A Finished or an Eternal Battle for Democracy. Democratic Expectations in Denmark 1945-1960

The article uses conceptual history to understand the expectations of democracy that emerged in the years following the Second World War, 1945 to approximately 1960. Based on readings of key politicians from the Social Democratic Party, Venstre and Det Konservative Folkeparti, the article presents four developments of the concept of democracy. The first section focuses on visions of economic democracy that several political parties proposed as the future development of democracy. Second and third section presents two social democratic understandings of democracy that regarded democracy as a parliamentary rule with a close contact between the people and the elite and as a way of life concerned with the individual citizen’s support. The fourth section shows that the right winged parties argued that democracy had reached a high point with the constitutional reform in 1953 and they questioned the future of democracy with the rise of the state influence.