ABSTRACT [DK]

Bertel Nygaard
Republikanisme for øjet: Satiretegning og politik i Corsaren, 1841-43

Stregtegningerne fra forfatteren Meïr Goldschmidts satiriske københavnske ugeblad Corsaren blev væsentlige led i udviklingen af et nyt, radikalt og bredt appellerende politisk standpunkt i begyndelsen af 1840’erne. Heri kan man se et tidligt eksempel på samspil mellem moderne, demokratiserende politik og enkle visuelle udtryk med budskaber, som var tydelige og umiddelbart forståelige i den samtidige kontekst. Desuden kan Corsarens både tekstlige og visuelle publikumsappel vise en lige så karakteristisk moderne tendens til flygtighed og foranderlighed i de politiske standpunkter, delvis forbundet med politisk-kulturel kontekstfølsomhed, men også på et mere generelt plan forankret i fokus på fremstillingsformens varelignende karakter, dens ’salgbarhed’ over for publikum.


ABSTRACT [UK]

Bertel Nygaard
Republicanism for the Eye: Satirical Drawing and Politics in Corsaren, 1841-43

The simple, swiftly produced and rapidly consumed line drawings in the Danish author Meïr Goldschmidt’s satirical weekly journal Corsaren from the early 1840s were crucial in forging a novel, radical political position appealing to wider sections of the reading audience than previous political journals. This journal can be seen as an early case of intersection between modern democratizing politics and straightforward visual expressions. In addition, Corsaren’s wide appeal evidenced a similar modern inclination towards volatility and changeability of political positions, connected in part to a contextual politico-cultural sensibility, but also rooted in the commodification of politics, its ‘salability’ towards a public conceived as consumers.

Der er lukket for kommentarer.