ABSTRACT [DK]

Johannes Rom Dahl, Lasse Thomsen og Bo Poulsen
Nibes nedgang efter 1829 Katastrofe, resiliens og kystnær migration

Med inddragelse af historisk naturkatastrofeteori og en række primært demografiske data for 1830’erne og 1840’erne undersøger denne artikel, hvad der sker med en mindre by som Nibe, når den rammes af en udefrakommende ulykke som svigtende fiskeri, hvor byens absolutte hovedindtægtskilde forsvinder fra et år til det næste, som det skete i 1829-1830. Nibe viser sig at være resilient som købstad, samtidig med at byen husede sårbare individer, der for mange vedkommende flyttede bort. Datidens nibenitter så selv sildens forsvinden som en katastrofe, og denne artikel udgør et første forsøg på at forstå, hvordan et mindre fiskerisamfund reagerer ved hjælp af tilpasning såvel som imødegåelse af den katastrofe, at deres primære marine ressource forsvinder. De fundne migrationsmønstre peger på, at migranterne primært flyttede til Aalborg og til det øvre Nørrejylland, mens migranter med fiskerirelaterede erhverv flyttede væsentligt længere væk.


ABSTRACT [UK]

Johannes Rom Dahl, Lasse Thomsen og Bo Poulsen
The decline of Nibe after 1829 – disaster, resilience and emigration close to the coast

This article explores the impact of the collapse of the main source of income for the small market town of Nibe following a failing herring fishery. Through the use of historical disaster theory and an array of demographical data from the 1830s and 1840s the effects on the town following the sudden collapse of the herring fishery in 1829-1830 is explored. While Nibe proved resilient as a market town many of the vulnerable individuals of the town had to migrate. The population of Nibe saw the disappearance of the herring fishery as a catastrophe and this article attempts to understand and explain how a fishing community reacted by adapting as well as adjusting to the disaster of losing their main marine resource. The migration patterns discovered in the article suggests that most migrated to the large market town of Aalborg and other towns in the near proximity to Nibe, while migrants employed with fishing showed significantly more geographical mobility.