ABSTRACT [DK]

Hans Bonde
Mandlig skønhed De første danske skønhedskonkurrencer

I perioden efter år 1900 er det endnu ikke ganske klart, hvem der i den tidlige modernitet skulle etablere sig som det smukke køn. De danske skønhedskonkurrencer for mænd, der startede i 1902, var udtryk for en stærk maskulin æstetisk bølge, der dog sluttede brat i 1917.
I pressen var der blandede følelser over for skønhedskonkurrencerne. På den ene side blev de anset for pirrende og nybrydende, på den anden side blev de anset for vovede og mest af alt i pagt med dyrskuer med manden som det udstillede dyr. Som det erotiserede køn kunne danske kvinder omkring år 1900 endnu ikke stille sig nøgne op på en scene, mens mænd kunne fremstå mere neutralt som et neoklassicistisk forsøg på at fremvise en ”smuk Legemsbygning” i pagt med både kunst og lægevidenskab. Der var i skønhedskonkurrencerne en indbygget konflikt mellem på den ene side en kampberedt maskulinitet og på den anden side en spejling i eget billede og i andres blikke, som ellers mere og mere blev tillagt kvindekønnet. Derudover har Første Verdenskrig sandsynligvis befordret en mandetype, der var mindre optaget af kropspleje og mere optaget af nationspleje, og hvor kroppen følgeligt om nødvendigt måtte ofres.


ABSTRACT [UK]

Hans Bonde
Male Beauty. The First Danish Beauty Contests

The first male beauty contests in Denmark occurred from 1902-1917. Presumably, Eugene Sandow’s bodybuilder competitions in London in 1901 inspired the Danish competitions. As the eroticized sex, Danish women could not show up naked on a stage around the year 1900, while men could appear more neutral as a neo-classicist attempt at showing a ‘handsome physique’ in tune with both art and medical science. The Danish media witnessed the beauty pageants with mixed emotions. On the one hand, they saw them as liberating – on the other hand, the press criticized them for being reminiscent of cattle shows. The disappearance of the beauty pageants after 1917 may be related to The First World War promoting a kind of man that was less occupied with cultivating the body than cultivating the nation. From about 1920 to 1965, a society based on the housewife finally placed the man as the sole breadwinner and the woman as the desirable and attractive guardian of the home. Under these circumstances, many people started to neglect male beauty.