ABSTRACT [DK]

Lotte Isager, Esben Graugaard, Mette Lund Andersen, Inger Bjørn Knudsen & Jesper Bækgård
Klosterheden Plantage igennem 150 år En overraskende historie om bæredygtighed

I Vestjylland, mellem Lemvig, Holstebro og Struer, ligger Klosterheden Plantage, som med sine 6.400 hektarer udgør Danmarks tredjestørste skovområde. Plantagen blev anlagt på heden af private lodsejere fra 1870’erne. I 1880 blev den opkøbt og udvidet af staten og har siden været drevet som statsskov. Skiftende rationaler og målsætninger har påvirket skovens udvikling over en 150-årig periode, herunder selve synet på skovens funktion og bæredygtighed – økonomisk, socialt, kulturelt og økologisk. Igennem et fokus på de skiftende rationaler for plantagens eksistens og drift gennem tiden fortæller artiklen om forskellige idéer om bæredygtighed, der knytter sig til Klosterhedens historiske transition fra lynghede til plantage med snorlige rækker af skovfyr og grantræer og videre til nutidens mere artsrige og etagerede skov af blandede løv- og nåletræer. Denne udvikling understreger, at bæredygtighed må forstås som en historisk kategori, og at netop det historiske perspektiv udstiller vigtige paradokser i Klosterhedens historie og rejser spørgsmål til forståelsen af bæredygtighedsbegrebet.


ABSTRACT [UK]

Lotte Isager, Esben Graugaard, Mette Lund Andersen, Inger Bjørn Knudsen & Jesper Bækgård
Klosterheden plantation during 150 years – an unexpected history of sustainability

Klosterheden Plantation is situated on 6.400 hectares between the towns of Lemvig, Holstebro and Struer in Western Jutland, Denmark. The plantation was established by private land owners in the early 1870s. In 1880, the Danish Government purchased the land and, since then, the plantation has been managed as a State forest. Over the last 150 years, changing management rationales have characterized the plantation. Through a focus on these rationales the paper uncovers several different understandings of sustainability associated with the historical transition of Klosterheden Plantation from heather moorland to a plantation with lines of pines, firs and spruces and further on to the current more species rich forest of mixed conifers and deciduous trees. This development stresses that sustainability should be understood as a historical category. Furthermore, the historical perspective raises important questions about the meanings of sustainability.