ABSTRACT [DK]

Louise Nyholm Kallsetrup
Midlertidighed og evighed Repræsentationer af dommedag i det 16. århundredes folkelige medier

Artiklen viser, hvordan luthersk-evangeliske reformatores forståelse af deres samtid som værende de sidste tider og som noget opbrugeligt satte sig tydelige spor i den retorik, der blev anvendt til at kommunikere budskabet om reformationens nødvendighed til et folkeligt publikum. Artiklen bygger på en systematisk analyse af 1500-tallets skillingstryk, suppleret med kortere ”undervisninger” og visuelle medier
Tiden frem mod dommedag var måske kort, men den kunne strækkes, hvis menneskene afstod fra synd og gjorde pønitense. 1500-tals skillingstryk berettede om katastrofer, og profeter og formanede indtrængende til pønitense for at mildne Guds vrede og dermed uskyde dommedag. Artiklen argumenterer for, at pønitensen på den måde bliver det centrale begreb i den jordiske tids elasticitet, og at bodskristendommen spredes tidligere end i 1600-tallets første årtier, end traditionelt antaget. Hvor frygten i 1600-tallet var rettet mod kryptokalvinister og andre falske kristne, afspejler de undersøgte skillingstryk, at i anden halvdel af 1500-tallet var fjendebilledet fortsat Romerkirken. Paven udnævnes til antikrist, og da antikrist var en integreret del af fortællingen om dommedag, medvirkede sproget til at forstærke en allerede eksisterende apokalytisk forventning, og det gjorde kampen for at befri sande kristne fra de katolske klør til et spørgsmål om at udskyde dommedag.


ABSTRACT [UK]

Louise Nyholm Kallsetrup
Temporality and Eternity. Representations of Judgement Day in 16th Century Popular Media

Lutheran-Evangelical reformers thought of their time as the Latter Days. Based on popular media (pamphlets, short teachings, and visual media), this article aims to demonstrate how such apocalyptic expectations penetrated the language used for communicating and convincing the populace of the need to convert to the Lutheran Evangelical faith.
The Second Coming may have been imminent but time could be stretched and the arrival of Christ postponed. The remedy was to refrain from sin and do penitence. 16th century pamphlets were about disasters and prophets, and they urged for penitence in order to mitigate God’s wrath and hereby postpone the Second Coming. This article argues that penitence in this way becomes an essential concept when discussing the elasticity of earthly time. This study argues that the urge for penitence was communicated widely in the second half of the 16th century, at a time when the religious enemy continued to be Catholicism, and the Pope was the Antichrist. However, the Antichrist was integrated in the discourse of the Second Coming and this enforced existing apocalytic expectations. In this way, the struggle to free true Christians from Catholic claws also became a question of postponing the Second Coming.

Der er lukket for kommentarer.