ABSTRACT [DK]

Marianne Rostgaard og Ivan Lind Christensen
Den forsinkede frygt: Atombomber, radioaktivitet og videnstransformation i dagspressen 1945-1963

Artiklen analyserer hvordan videnskabelig viden om radioaktiv stråling blev formidlet i den danske dagspresse i årene 1945-1963. Udgangspunktet er en undren over en ubekymrethed i formidlingen af atomernes og kernevåbnenes virkning i dansk dagspresse og populærkultur frem til slutningen af 1950’erne. Med udgangspunkt i Sergei Moscovici’s teori om social repræsentation analyserer artiklen, hvordan videnskabelig viden transformeres til common sense forestillinger, og forankres i, hvad Moscovici kalder en hverdagslig forståelsesramme. Analysen viser, at der for det første sker et skifte fra kernefysik til biologi og medicin som de videnskabelige grundlag for den information som formidles fra 1945-1963. For det andet ændres den geografiske lokation for, hvor problemer med radioaktivitet udspiller sig, fra Stillehavet til Danmark. Radioaktiviteten kommer nærmere og med målinger af forøget indhold af radioaktive isotoper i regnvandet, i mælken, i kornet på markerne og i sandet på stranden kryber frygten helt ind under huden på folk. Videnskabsfolk bidrog især fra midt 1950’erne og frem aktivt til debatten om den radioaktive strålings farlighed. Artiklen argumenterer for, at videnskabsfolkenes deltagelse i debatten, og især den måde den videnskabelige viden formidledes i en bredere offentlighed, bidrager til at forklare, hvorfor debatten om faren ved atomerne i Danmark først kom i årene 1959-1962.


ABSTRACT [UK]

Marianne Rostgaard og Ivan Lind Christensen
Transformation of Science to Common Sense Notions. Radioisotopes and Fear of Nuclear Fall-out in Danish Public Opinion 1945-1963

This article analyses the representation of scientific knowledge about radioactivity in Danish newspapers 1945-1963. We have wondered why knowledge dissemination in Danish popular media and newspapers about possible effects of nuclear fall-out was so seemingly non-worrisome until the end of the 1950’s. The article takes its point of departure in Serge Moscovici’s theory on social representation. According to Moscovici for the public to form an opinion, scientific knowledge must transform into notions people can relate to in their everyday life. The article demonstrates how the scientific knowledge behind information to the public gradually changed from nuclear physics to biology and medicine, and how the geographic location related to radioactive fall-out at the same time changed from Japan/The Pacific Ocean to Denmark. Detection of radioisotopes in rainwater, in milk, in grain growing on Danish fields and in the sand on the beach combined in 1959-61 with worries about what might happen to the human body if exposed to radioisotopes,and raised concerns to a much larger degree than before. The way scientific knowledge was circulated in the media is an important part of the explanation why the debate about nuclear fall-out did not take off in a Danish context before c. 1960.

Der er lukket for kommentarer.