ABSTRACT [DK]

Jesper Jørgensen
Solidaritet med andre ’andre’ Livshistoriske veje ind i politisk aktivisme på den danske venstrefløj, 1960-1990

Artiklen er forankret i projektet Protest! – et samarbejde mellem Arbejdermuseet og Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Gennem forskning, udstilling og undervisning undersøger projektet brud, kontinuitet og variation i politisk aktivisme på den danske venstrefløj i perioden 1960-2020. Artiklens primære empiriske grundlag er nye interviews med 15 nutidige aktivister og 15 historiske aktivister fra Vietnam-, Anti-apartheid- og miljøbevægelsen. Centrale spørgsmål er, hvorfor og hvordan mennesker blev aktivister. For at forklare det analyserer denne artikel livshistoriske veje til politisk aktivisme og identificere ligheder i aktivisternes familiebaggrunde, transformative udlandsrejser og møder med andre ’andre’, men også variation i personlige baggrunde og motivationer.


ABSTRACT [UK]

Jesper Jørgensen
Solidarity with Other ‘Others’. Life History Pathways into Political Activism on the Danish Left Wing, 1960-1990

The present paper is anchored in the project Protest! – a Velux Foundation funded collaboration between the Danish Workers Museum and Department of Political Science at Aarhus University. Through research, exhibition and educational programs, the project examines change, continuity, and variation in political activism on the political left-wing in Denmark 1960-2020. The empirical base is newly conducted interviews with 15 contemporary activists and 15 historical activists from the anti-Vietnam war, the anti-apartheid and the environmental movements. A key question is why and how people become activists. In explaining this, by analyzing life history pathways to political activism the paper identifies similarities in family trajectories, transformative travels abroad, and encounters with other ‘others’, but also variations in personal backgrounds and motivations.