ABSTRACT [DK]

Jeppe Nevers, Dorthe Gert Simonsen og Mikkel Thelle
Historisering af tid – en historieteoretisk sondering

Hvad er tid for historikere? Da det moderne historiefag blev skabt, var det ikke en central problemstilling i fagets teori. Det er det imidlertid blevet siden midten af 1900-tallet, hvor ’historisk tid’ i stigende grad er blevet tematiseret inden for historieteorien. Denne artikel giver en indføring i nogle centrale bidrag. Artiklen gør nedslag i Annales-skolens opgør med begivenhedshistoriens tidsforståelse, i tematiseringen af tidsbevidsthed og tidslag i Reinhart Kosellecks historieteori, i det radikale tidsbegreb hos Michel Foucault, i koblinger til rummets historisering i bl.a. globalhistorie og postkolonial teori og i aktuelle tematiseringer af tidsbegrebet i lyset af diskussionen om den antropocæne tidsalder. Artiklen viser herigennem, at den såkaldt temporale vending i historiefaget er et heterogent fænomen. Historieteorien byder ikke på én tidsteori, men på et antal teorier, der er udviklet på meget forskellige fundamenter og er præget af meget forskellige kontekster. Det mest gennemgående fænomen er, at forståelsen af tiden som en endimensional linje er blevet forladt til fordel for en typisk geologisk metaforik, hvor tiden byder på forskellige lag.


ABSTRACT [UK]

Jeppe Nevers, Dorthe Gert Simonsen og Mikkel Thelle
Historization of Time – An Excursion in Historical Theory

What is time to historians? This was not a crucial question when modern academic history was born, but since the mid-20th century, ‘historical time’ has increasingly been thematized in historical theory. This article presents some key contributions to this development, from the Annales School and its critique of the temporality in the history of events, through ideas of temporality and layers of time in the historical theory of Reinhart Koselleck, the radical conception of time found in the writings of Michel Foucault, connections to historization of space in global and postcolonial history to recent contributions on historical time in the light of the Anthropocene. On this ground, the article concludes that the so-called temporal turn is a heterogeneous phenomenon. Historical theory is not offering one theory of historical time, but a variety of theories that have been developed on very different theoretical foundations and in very different historical contexts. The most prominent trend in these debates have been that the one-dimensional idea of time as a line has been substituted with theories about layers of time, typically expressed in geological metaphors.

Der er lukket for kommentarer.