ABSTRACT [DK]

Mogens Rüdiger
Tiltrækning og bæredygtighed

Med afsæt i Richard Hamiltons collage Just What Is It That Makes Today’s Homes So Different, So Appealing? (1956) diskuterer artiklen den fossile kulturs erobring af hverdagen i det moderne hjem, hvordan den fossile kultur tog form, og hvorfor den nye livsstil var tiltrækkende. Den fossile kultur indebar en forbedring af det gode liv i form af velfærd og velvære og i form af en frisættelse af individet. Men den fossile kultur var ikke bæredygtig. Den var upassende. Spørgsmålet er så, hvilke udfordringer den tiltrækkende, men upassende livsstil påfører den grønne omstilling, når dagligdagen i hjemmet skal gøres bæredygtigt og passende? Artiklens vigtigste begreber er bæredygtighed, entropi, resiliens og tiltrækning. Dertil er termen sammenfiltringer gennemgående for at indfange det komplekse forhold mellem menneske og ting, mellem det materielle og det immaterielle som energi.
Grundlæggende er artiklen en plaidoyer for en kulturhistorisk vinkel på bæredygtighed og et bud på, hvad vi kan lære af omstillingen til den fossile kultur og dens gennembrud i hverdagen, og hvilke udfordringer den rejser i forhold til den grønne omstilling. Endelig er den et forsøg på at pille lidt ved den konventionelle artikelform.


ABSTRACT [UK]

Mogens Rüdiger
Sustainability and Attractiveness

In 1956, the British painter Richard Hamilton published a collage with the subtle title Just What Is It That Makes Today’s Homes So Different, So Appealing? Good question! With inspiration taken from this work, the article discusses how carbon cultures captured everyday life and the ‘modern’ home. For the majority of the population (at least in UK and Denmark), the new lifestyle and the ‘modern’ home was the preferable way of living. The lifestyle was appealing, although not sustainable, and, consequently – following Our Common Future’s definition of sustainability – it was ‘inappropriate.’ Today, the questions we should be asking are: How did the transition to carbon cultures happen? What can we learn from the process? How will the appeal of the carbon cultures challenge the green transition when creating a sustainable everyday life?
Sustainability, resilience, and appropriateness are the main concepts in the article, but the concept of entanglement has also proven a useful tool when trying to understand the complexity of human-things relations and the connection between materiality and immateriality, like energy.
All in all, the text is a plea for a socio-cultural approach to sustainability and energy transitions.