ABSTRACT [DK]

Tønnes Bekker-Nielsen
Oldtidens møntbilleder Et bidrag til pengenes ikonologi

Mønter var antikkens eneste massemedium og møntbilleder udgør, rigtigt fortolket, en vigtig kilde til oldtidens historie – ikke blot økonomisk historie, men også kultur- og mentalitetshistorie. Alt for ofte anvendes møntbilleder dog kun som illustrationer i historiske fremstillinger. En dybere analyse fordrer imidlertid et kendskab til møntproduktionens teknik, til møntmediets udviklingshistorie og til dets særlige ikonologi. Gennem en række nedslag i antikkens historie og møntproduktion forsøger denne artikel at udforske samspillet mellem møntproduktion, herskerideologi og selviscenesættelse i oldtidens græske og romerske samfund.


ABSTRACT [UK]

Tønnes Bekker-Nielsen
Ancient Coin Images: Towards an Iconology of Money

Coins were the only mass medium known to antiquity and ancient coins are, properly interpreted, an important source for ancient history – not only economic history, but also cultural history and the history of mentalities. All too often, however, coins merely serve as illustrations in historical works. A deeper understanding of coinage requires some familiarity with the technology of coin production, with the development of coinage over time and with the specific iconology of the coin image. Through a series of case studies in ancient history and coinage, this paper attempts to explore the interplay between coin production, ideologies of domination and self-representation in the ancient Greek and Roman world.

Der er lukket for kommentarer.