ABSTRACT [DK]

Camilla Bøgeskov
De historiske fangsttal for grønlandshajen i Nordgrønland

Denne artikel undersøger den historiske udvikling af fiskeriet af Grønlandshajen (Somniosus microcephalus) i Nordgrønland fra 1774-1898. Artiklens formål er at præsentere et udgangspunkt, en såkaldt baseline, for videre undersøgelser af omfanget af det historiske fiskeri. Med data fra hovedsageligt to arkivserier bliver de historiske fangsttal fremført, hvilket har ledt til år 1862 som en realistisk baseline for det historiske fiskeri af grønlandshajen i Nordgrønland.


ABSTRACT [UK]

Camilla Bøgeskov
The Historical Catch Numbers of the Greenland Shark in Northern Greenland

This paper investigates the historical development of the fishery of the Greenland Shark (Somniosus microcephalus) in Northern Greenland from 1774-1898 with the aim of presenting a starting point, a so-called baseline, for further studies on the extent of the historical fishery. With data from primarily two archival series, historical catch numbers are presented which have led to the year 1862 as a realistic baseline for further studies on the historical fisheries of the Greenland Shark in Northern Greenland.