ABSTRACT [DK]

Astrid Ølgaard Christensen Schriver & Helle Strandgaard Jensen
Arkivets digitalisering En ny udfordring til historisk metode?

Arkivlandskabet, en helt central forskningsinfrastruktur for historikere, undergår i disse år massive forandringer. Digitalisering og online-tilgængelighed af både samlinger og kataloger har været en prioritet i kulturarvssektoren i årtier. Studier har vist, at historikere er storforbrugere af digitalt tilgængeligt materiale, men indikerer også, at de bruger dem uden megen tanke på den metodiske indflydelse, de nye digitale praksisser har på deres arbejde. En måde at udfordre denne manglende interesse, er at gøre forståelse af digitale arkiver (og hvordan man kan gøre bedre brug af de muligheder de tilbyder) til et centralt metodisk spørgsmål for historiefaget.
Denne artikel bidrager til diskussionen af, hvordan arkivers digitalisering påvirker historiefaget. Vi viser, hvordan dette spørgsmål er særlig vigtigt i en dansk kontekst, fordi arkivet som faktor i historieskrivning stort set er blevet ignoreret i den nordiske kildekritiske tradition. Med Det Kgl. Biblioteks digitale samling af luftfotos som eksempel viser vi, hvordan digitale arkiver qua deres produktion, interface design og tekniske set-up yder indflydelse på den måde historikere forstår og interagerer med det kildemateriale, digitale arkiver indeholder. På den måde bidrager vores resultater til den stigende forståelse af de komplekse faktorer, der former digitale arkiver, og dermed påvirker historikeres arbejde.


ABSTRACT [UK]

Astrid Ølgaard Christensen Schriver & Helle Strandgaard Jensen
Digitization of Archives. A New Challenge in Historical Methods?

The archival landscape, which historians rely upon as a central research infrastructure, is changing – a change which has massive implications for the discipline of history. Digitization and online availability of collections and catalogues have been a priority for cultural heritage institutions for decades and studies have shown how historians use digitized sources extensively. Other studies, however, have also shown that historians do so without much consideration of the methodological impact these new digital practices have on their research. One way to challenge such lack of interest is to make better understanding of digital archives (and how to appropriately explore the possibilities they offer) a key methodological issue within our discipline.
This article contributes to the discussion of how archival digitization impacts historians. We demonstrate the urgency of the question in a Danish context by considering how the role of archives as co-producers of history has largely been ignored in the Nordic tradition of source criticism. Taking the Royal Danish Library’s digital aerial photograph archive as an example, we show how digital archives via their production, interface design, and technical set-up influence the ways in which historians understand and interact with the source materials that digital archives contain. In doing so, our findings contribute to the emerging understanding of the complex interplay of factors that shape digital archives and impact the work of historians.