ABSTRACT [DK]

Kasper Steenfeldt Tipsmark
Kongens ridderspil: Sociale funktioner ved Christian 4.s kroning i 1596

Christian 4.s kroning i 1596 blev fejret med Nordens hidtil største fest, hvormed den netop myndige konge lagde grunden for sin fyrstelige reputation og markerede sig som en europæisk monark af format. Dette gjorde han blandt andet med en række storslåede ridderspil, der indebar ringridning, balgrenden og turnering. På dette tidspunkt i historien havde den middelalderlige ridder imidlertid fået en anden og måske mindre afgørende rolle på slagmarken, hvilket rejser spørgsmål til de praktiske og færdighedsskærpende dimensioner af kongelige ridderspil, men også inviterer til at se nærmere på ridderspillenes andre og bagvedliggende funktioner af mere social karakter.
Gennem en analyse af de samlede ridderspil ved Christian 4.s kroning undersøges det, hvilke funktioner disse ridderspil havde, og hvordan de fungerede som katalysatorer for social interaktion under kroningsfestlighederne i 1596 og ved hoffet mere generelt. I forlængelse af dette argumenteres der for, at ridderspillene ikke kun bør opfattes som kongelig pragtudfoldelse og elitær underholdning, men at de også må ses i et bredere, sociokulturelt og politisk perspektiv som en særlig scene for magt, ære, køn og sociale relationer ved hoffet.


ABSTRACT [UK]

Kasper Steenfeldt Tipsmark
Royal Tournaments: Social functions at the coronation of Christian IV in 1596

The coronation of Christian IV in 1596 was celebrated with the largest festival the Nordic countries had ever seen. A central part of the coronation festivities was a number of lavishly staged equestrian games, which entailed tilting at the ring, jousting and a full-blown tournament. However, at this point in history the medieval knight had lost his decisive role on the battlefield, which questions the perception of these games as training for warfare. This circumstance also invites us to look closer at the hidden and more social dynamics of these games.
Through an analysis of the different types of equestrian games at the coronation of Christian IV, this article investigates the specific functions of these games, and how they were used as catalyzers for social and political interaction during the coronation festivities in 1596. In relation to these functions, it is argued, that these equestrian games had a wider purpose than to entertain and display royal splendor and that they should be perceived in a broader perspective as a central platform for the display and reproduction of power, politics, honour, gender and social relations at court.

Der er lukket for kommentarer.