ABSTRACT [DK]

Marie Sørensen
Sociologen Theodor Geiger og eugenikken Opportunist eller opponent til nationalsocialismen?

Artiklen beskæftiger sig med den tysk-danske sociolog Theodor Geigers arbejde med eugenik omkring nationalsocialisternes magtovertagelse, hvor han blev tvunget til at forlade sit akademiske lærerembede og emigrerede til Danmark. I 1934 publicerede han værket Erbpflege i Tyskland, som året efter blev efterfulgt af en dansk udgave, Samfund og Arvelighed. Gennem en komparativ analyse af de to værker vil artiklen belyse, hvorvidt hans synspunkter på eugenik var præget af, om han opholdt sig i det nationalsocialistiske Tyskland eller det demokratiske Danmark. Dermed udgøres den teoretiske ramme af de to forskelligartede eugenikopfattelser, henholdsvis en nationalsocialistisk og en socialistisk, der prægede henholdsvis Tyskland og Danmark. I den eksisterende, internationale forskning fortolkes Geigers positionering i forhold til nationalsocialismen enten som opportunistisk eller som oppositionel. Artiklen vil med sin dansk-tysk indgangsvinkel bidrage til og søge at nuancere denne debat ved fastslå, at Geiger ikke ændrede sine grundholdninger til eugenik i værkerne. Til gengæld ændrede hans kritiske røst sig over for den nationalsocialistiske eugenik sig. Dermed foretog han en strategisk tilpasning til nationalsocialistiske forestillinger om eugenik inden sin emigration til Danmark. Denne tilpasning skal opfattes som et forsøg på at fastholde sin sociologiske, videnskabelige relevans, når det kom til samfundsmæssige diskussioner, snarere end et ønske om at samarbejde med regeringsmagten.


ABSTRACT [UK]

Marie Sørensen
The Sociologist Theodor Geiger and Eugenics. Opportunist or Opponent to the National Socialism?

This article explores the German-Danish sociologist Theodor Geiger’s work on eugenics during the National Socialist seizure of power, when Geiger was forced to leave his job and immigrate to Denmark. Through a comparative analysis of two of Geiger’s publications about eugenics, this article clarifies how his geographic and societal position conditioned his analysis of eugenics. Two concepts of eugenics, the Nazi eugenics and socialist eugenics, which were developed in Germany and Denmark respectively, forms the theoretical framework of this article. Through a Danish-German perspective on Geiger’s position, the article concludes that Geiger did not change his basic attitude towards eugenics in the two publications. Yet, he changed his critical voice regarding the Nazi eugenics. In doing so, he made a strategic adjustment to match National Socialist views before his emigration. This adjustment should be perceived as Geiger’s attempt at being heard in the ongoing eugenic debate in the contemporary Nazi society, rather than as an attempt and wish to collaborate with the National Socialism.

Der er lukket for kommentarer.