ABSTRACT [DK]

Daniel Henschen
Landsforeningen mod tvangsvaccination Den første organiserede vaccinationsmodstand i Danmark

I denne artikel behandles den første danske antivaccinationsorganisation Landsforeningen mod Tvangsvaccination, som var aktiv i den danske offentlighed fra grundlæggelsen i 1924 og frem til sin sidste aktion i 1931. Landsforeningen fik sit store gennembrud omkring 1930, da formanden Martin Bjørner fik landsdækkende sympati for den sultestrejke, han indledte som protest mod det bødekrav, der påhvilede alle, som nægtede at lade deres børn vaccinere. Det var en medvirkende årsag til en efterfølgende revision af vaccinationsloven med formel lempelse af vaccinationskravet.
Landsforeningen og dens medlemmer havde rod i naturhelbredelsen – en alternativ sundhedsforståelse, som betonede kroppens iboende sundhed og udefrakommende ’unaturlige’ påvirkninger som roden til sygdom. Disse tendenser kunne også findes på samfundsplan, og artiklen viser, hvordan Landsforeningens aktivister også var aktive i en række andre enkeltsager, der stræbte efter tilnærmelse til et mere naturligt liv – det være sig inden for ernæring, pædagogik eller religion.


ABSTRACT [UK]

Daniel Henschen
The First Anti-Vaccination Movement in Denmark

This article explores the first Danish anti-vaccination organization, Landsforeningen mod Tvangsvaccination (the National Association against Compulsory Vaccination), which was active in the Danish public sphere from its founding in 1924 until its last action in 1931. Landsforeningen had its big breakthrough around 1930, when its chairman Martin Bjørner gained nationwide sympathy for a hunger strike that he initiated as a protest against the fining of those who refused to have their children vaccinated. This was a contributing reason to the revision of the vaccination legislation and the formal moderation of the vaccination requirement.
Landsforeningen and its members were rooted in ‘Naturheilkunde’, a naturopathic understanding of health originating in Germany, which emphasized the lack of balance in the body’s inherent vital force and external ‘unnatural’ influences as the root cause of disease. These tendencies could also be localized at a societal level and the article shows how Landsforeningen’s activists were active in a number of movements striving for a more natural life – be it in nutrition, pedagogy or religion.