Nyeste nummer

Indholdsfortegnelse

(Klik på titel for at læse abstact / Click title to read abstract)

INDLEDNING

Jens Bjerring-Hansen, Niels Brügger, Jens Christensen, Per Klüver, Caroline Nyvang, Laura Skouvig og Nils Arne Sørensen
Informationssamfundet

ARTIKLER

Niels Brügger
Digital historie og arkiveret web som historisk kilde

Peter Webster
Digital contemporary history – Sources, tools, methods, issues

Helene Castenbrandt
Informationsflöden och åtgärder i Sverige under rödsotsepidemin 1772-1773 och spanska sjukan 1918-1920

Andreas Marklund
Suspekte beskeder – Overvågning af nationale og transnationale informationsstrømme i telegrafens tidsalder

Cecilie Bjerre, Jacob Knage Rasmussen & Stine Grønbæk Jensen
Journalens potentialer – Konstruktioner af og møder med journalsager i børneforsorgens regi

Jens Bjerring-Hansen
Tidlig moderne informationshåndtering – Om brydningerne mellem gamle og nye vidensidealer i 1700-tallet

Laura Skouvig
”Et afsluttet Hele” – Informationsforståelser i Illustreret Tidende 1859-1924

Maria Simonsen
(Bog)sidens manifestationer – Et boghistorisk studie af informations- og kundskabsidealer i tre danske encyklopædier

Jens Christensen
Informationssamfundet i historisk perspektiv

DEBAT OG ANMELDELSER

Ulrik Langen
Hvem er faghistorikeren? – Replik til Per H. Hansen

Poul Duedahl
Puritaneren – Tanker om Per H. Hansens historiesyn

Uffe Østergaard
Reformation, universalisme, partikularisme og national velfærdsstat

Harry Haue
Dansk Skolehistorie

Der er lukket for kommentarer.