ABSTRACT [DK]

Peter Webster
Digital contemporary history: sources, tools, methods, issues

Der udføres tilsyneladende mindre digital understøttet historisk forskning indenfor nyere historiske perioder end ældre. Essayet undersøger, hvorfor dette er tilfældet og ser især på de forhindringer og manglende drivkræfter for digitalisering af primærkilder om det 20. århundrede. Der er tegn på, at situationen sandsynligvis relativt hurtigt vil ændres som et resultat af den øgede tilgængelighed af kilder, der er født digitale, og webarkiver i særdeleshed. Artiklen slutter af med overvejelser om de skift i metoder og tilgange, som den ændrede situation sandsynligvis vil medføre.


ABSTRACT [UK]

Peter Webster
Digital contemporary history: sources, tools, methods, issues

This essay suggests that there has been a relative lack of digitally enabled historical research on the recent past, when compared to earlier periods of history. It explores why this might be the case, focussing in particular on both the obstacles and some missing drivers to mass digitisation of primary sources for the 20th century. It suggests that the situation is likely to change, and relatively soon, as a result of the increasing availability of sources that were born digital, and of Web archives in particular. The article ends with some reflections on several shifts in method and approach, which that changed situation is likely to entail.

Der er lukket for kommentarer.