ABSTRACT [DK]

Anne Magnussen
Fortællingsanalyse for historikere

Formålet med denne artikel er at vise og diskutere, hvordan fortællingsanalyse kan anvendes til besvarelse af historiske problemstillinger. Historikeres brug af fortællingsbegrebet er åbenlyst ikke nogen ny idé, men denne artikel bidrager med konkretiseringen af en række analytiske redskaber, som kan hjælpe udviklingen yderligere på vej. Med afsæt i en kombination af narratologi og kognitionsstudier fokuseres på fortællingers performativitet og på dynamikken mellem samfundsprocesser og fortællinger om dem. Herfra udvikles to, gensidigt afhængige, analytiske greb. Det første er en skelnen mellem tre niveauer – tekst, historie og fortælling – hvor relationerne mellem niveauerne og de kontekster, de refererer til, bruges til en præcisering af fortællingsanalysens temporalitet og performativitet og til en operationalisering i en konkret analyse. Med det andet analytiske greb konkretiseres fortællingsstrukturen, dens grundlæggende komponenter og relationerne imellem dem. De to analytiske greb eksemplificeres i forbindelse med et studiet af fortællinger om Texas i begyndelsen af 1900-tallet med særlig fokus på etniske fællesskaber og magtforhold.


ABSTRACT [UK]

Anne Magnussen
Narrative Analysis for Historians

The concept of narrative as defined in this article has its point of departure in cognitive narratology according to which a narrative is performative. In this sense narratives contribute to the shaping of values and behavior of individuals and groups, and thereby they participate in creating, reproducing and questioning identities, communities and power relationships. Based on such an understanding of narrative, it is no surprise that the concept has become popular among historians, especially within the last 15-20 years. However, only few historians actually use the epistemological and analytical potential of the concept. In this article I therefore focus on how historians and history students can use narrative analysis as an analytical strategy. After a discussion and definition of the concept of narrative, I use a series of examples to show how narrative analysis is relevant and useful in relation to specific kinds of historical research questions that cut across traditional divisions of historical studies into e.g. cultural and political history. The article is built around an example from Texas at the beginning of the 20th century, a place and time that was characterized by conflicts relating to community, ethnicity and power. The example includes analyses of dominant, counter- and competing narratives. In the last part of the article I include a series of other analyses that are inspired by narrative analysis in different ways.

Der er lukket for kommentarer.