ABSTRACT [DK]

Steen Bo Frandsen
Danmark på langs og på tværs

I tre tableauer sammenlignes udviklingen af den danske stats infrastruktur med kartografiens fremstillinger og et mental map over helstaten, nationalstaten og den europæiske medlemsstat efter 1990. I udgangspunktet spillede den danske stat en traditionel rolle som del af en større nordeuropæisk kontekst, hvilket kom til udtryk i et kort med tilstødende lande og en infrastrukturpolitik, der sigtede på at forbinde rigets dele og sikre kontakten ud. I nationalstaten skete der en indsnævring. Med succes lykkedes det længe at holde konteksten ude, og korttegnerne leverede en kongenial fremstilling af et land stort set uden spor af naboer. Endelig kom der efter 1990 en ny dagsorden, der ser Danmark som et infrastrukturelt transitland. Både kartografiens fremstillinger og de omfattende bro- og tunnelbyggerier præsenterer igen landet som del af noget større. De store infrastrukturprojekter har nok haft til formål at styrke den indre sammenhæng, men samtidig har de virket i retning af at betone landets transit-karakter og dermed skabt nye indre ubalancer i den ellers så homogene nationalstat.


ABSTRACT [UK]

Steen Bo Frandsen
The return of a broader context: Maps and Infrastructure in Danish history

In three tableaus, the development of the Danish infrastructure is compared to the cartographic representation and the mental map of the late Oldenburg monarchy, the nation state after 1864 and the European memberstate after 1990. During the first period the infrastructural development and the maps clearly placed the Oldenburg monarchy was clearly situated in a Northwest European context stressing the close connections with bordering states and regions. Following the defeat of 1864 the new nationstate turned the focus inwards. Infrastructure became a means of a centralised statebuilding. Hereafter the congenial representation of the cartographers left hardly any trace of the context. This idea of the nation state was an essential precondition for the successful nationbuilding process. A change can be identified in the third tableau focusing on the period after 1990 as the European integration process demanded a new agenda. Denmark is again seen in a broader context as a country of transit. Bridges and tunnels have been built to modernize the national infrastructure, but Denmark is also being much stronger connected with the outside world.

Der er lukket for kommentarer.