ABSTRACT [DK]

Andreas Marklund
Grænseløs kommunikation som håb og trussel Visioner og spændinger omkring transnational kommunikationsinfrastruktur fra telegrafen til internet

Artiklen handler om visioner og spændinger omkring de infrastrukturelle forbindelsespunkter mellem nationalstaten og dens omverden, med fokus på tre specifikke teknologier – den elektriske telegraf, radioen og satellitten. Undersøgelsen viser, at den transnationale kommunikationsinfrastruktur siden 1850’erne har været genstand for en storladen idealistisk fortælling, der fremhæver hurtig, interkulturel kommunikation som en smutvej til oplysning, fred og velfærd. Samtidig har frygten for spionage og propaganda gjort, at de grænseoverskridende kommunikationsstrømme også har været mål for hemmelig statslig overvågning og censur, især i perioden fra 1. verdenskrig og frem. Et tredje vigtigt tema, som artiklen blotlægger, er nationalstatens stræben efter infrastrukturel uafhængighed i deres forbindelser med omverden – en tendens, der primært tog fart efter 1914.


ABSTRACT [UK]

Andreas Marklund
Borderless communication as hope and menace: Visions and tensions of transnational communication infrastructure from the telegraph to the Internet

The article dwells on visions and tensions around the infrastructural gateways between nation-states and their surroundings, focusing on three specific technologies: cable telegraphy, radio and satellites. The article demonstrates that transnational communications since the 1850’s have been permeated by an idealistic, near-religious narrative that emphasizes speedy, intercultural communication as a fast-lane to progress, peace and global understanding. As a parallel process, however, fears of espionage and propaganda have led to secret state surveillance and censorship of the border-crossing flows of communication, especially in the period after 1914. Another crucial tendency, uncovered by the analysis, is the aspiration amongst nation-states for infrastructural independence in their connections with the outside world – a development that also gained momentum after the outbreak of World War I.

Der er lukket for kommentarer.