ABSTRACT [DK]

Sally Schlosser Schmidt
“At abstrahere fra statuens reale indhold”
Et mikrostudie af H.W. Bissens statue af A.S. Ørsted

I guldalderen var et kunstværk ikke blot en smuk genstand, det var i stigende grad ofte også en politisk genstand – værket kunne således både forstille et politisk motiv og være skabt på baggrund af kunstnerens eget politiske motiv. Gennem en mikro-analyse af tre breve fra Niels Lauritz Høyen, Orla Lehmann og Casper Paludan-Müller undersøger artiklen hvorfor billedhuggeren Herman Wilhelm Bissens statue af jurist og politiker Anders Sandøe Ørsted ikke kunne finde finansiering i 1842. Motivet var for politisk, mente de adspurgte, og de var ikke interesserede i at tage del i en æstetisk hyldest af en politik de ikke bakkede op om. Analysen af de tre breve viser, hvordan kunst, politik og national identitet fik indflydelse på hinanden i tiden frem mod enevældens fald og hvordan toneangivende borgere havde magt til at definere den kunstneriske visualisering af danskhed der fik lov at hænge fremme i perioden og som i høj grad også er den der hænger fremme i dag.


ABSTRACT [UK]

Sally Schlosser Schmidt
“To Abstract from the real Substance of the Statue”: A micro history on art, politics and national identity in the Danish Golden Age

In the Danish golden Age, a work of art was not just a beautiful subject, it was increasingly a political subject too – the work could thus have both a political motif and be created on the basis of the artist’s own political motivation. Through a micro-analysis of three letters from Niels Lauritz Høyen, Orla Lehmann and Casper Paludan-Müller, the article investigates why sculptor Herman Wilhelm Bissen’s statue of the lawyer and politician Anders Sandøe Ørsted could not be financed in 1842. The motif was too political, they argued, and they were not interested in taking part in an aesthetic tribute of a policy they did not believe in. The analysis of the three letters show how art, politics and national identity influenced each other in the period before to the fall of the absolute monarchy, and how distinguished citizens were able to define the artistic visualization of Danishness that was on display during the period and to a large extend is still on display today.

Der er lukket for kommentarer.