ABSTRACT [DK]

Cecilie Bønnelycke
”De uappetitligste fyre” – Om følelsernes rolle i dækningen af Sædelighedsskandalen 1906-1907

Da to unge homoseksuelle mænd blev arresteret for at ville begå uterlighed i en københavnsk baggård i sommeren 1906 begyndte en omfattende skandale, hvori en række mænd blev arresteret, afhørt og hængt ud i pressens gabestok for at være homoseksuelle. Den københavnske smudspresse kastede sig over Sædelighedsskandalen, som den blev kaldt, og formidlede den mandlige homoseksualitet og homoseksuel prostitution til et bredt publikum i bemærkelsesværdigt følelsesladede narrativer. Denne artikel undersøger smudspressens dækning af Sædelighedsskandalen og fremhæver følelser som væmmelse, forargelse og medlidenhed i smudspressens fremstillinger af de homoseksuelle og prostituerede mænd. Artiklen tager afsæt i en diskursteoretisk følelsesforståelse, og undersøger netop disse problematiske og flertydige følelsers udtryk og virkning i teksten, og den spørger om, hvordan vi kan forstå følelsernes rolle i Sædelighedsskandalen såvel som i den bredere konstruktion af mandlig homoseksualitet som fænomen. I artiklen argumenteres der for, at smudspressens følelsesdiskurser fungerer som anvisninger af mulige følelsesmæssige reaktioner på homoseksualiteten og dens udtryk, og artiklen fremfører begrebet ’emotionelle mulighedsrum’ som en begrebsliggørelse af dette.


ABSTRACT [UK]

Cecilie Bønnelycke
“The most unappetizing fellows” – on the role of emotions in the coverage of The Morality Scandal 1906-7

When two men were arrested for committing lasciviousness in a backyard in central Copenhagen in the summer of 1906, an extensive scandal followed in which several men were arrested and exposed in the tabloid press for being homosexual. The tabloid press wallowed in the so-called Morality Scandal and described male homosexuality and homosexual prostitution to a large audience in remarkably emotional terms. This article investigates the tabloid press coverage of the Morality Scandal and emphasizes emotions such as disgust, outrage and pity in the descriptions of homosexual and male prostitutes in the tabloid press. Informed by discourse theory the article investigates these ambiguous emotions, their expressions and effects in the texts. Furthermore, it considers how we can understand the role of the emotions in the Morality Scandal and in the construction of homosexuality as a phenomenon. The article argues that the emotional discourses of the tabloid press work conditioned possible emotional reactions towards homosexuality and male prostitution, and it introduces the concept of ‘emotional framework’ to analyze this conditioning.

Der er lukket for kommentarer.