ABSTRACT [DK]

Ulrik Langen
“Kragen ved nok hvad soe den skal ride paa”
fruentimmer-tidenden og trykkefrihedens første debat

Som det første land i verden indførte Danmark-Norge 14. september 1770 ubetinget ytringsfrihed. Men hvordan indledtes trykkefriheden i praksis? Hvordan kan man iagttage overgangen fra en offentlighed underlagt censur og en ny offentlighed bygget på fuldstændig trykkefrihed? Ændringen kan studeres i Fruentimmer-Tidenden, der var et af de tidsskrifter, hvis udgivelse påbegyndtes nogle år inden skrivefrihedens indførelse og vedblev at udkomme et stykke ind i trykkefrihedsperioden. I artiklen undersøges en hidtil overset debat, der startede i Fruentimmer-Tidenden, og som er særligt illustrativ for overgangen til trykkefrihed. Den er præget af de første spæde forsøg med den nye frihed og er samtidig medskaber af forestillinger om et kvindeligt publikum og førtes i øvrigt af to mandlige skribenter, der brugte fiktive kvindelige forfatterstemmer. Denne trykkefrihedsperiodens første meningsudveksling udspillede sig som en diskussion om køn og moral, men handlede også om selve hensigten med trykkefriheden, dvs. hvilken type skrifter og hvilket indhold, der burde eller ikke burde udsendes.


ABSTRACT [UK]

Ulrik Langen
“The crow knows which sow to ride”: Fruentimmer-Tidenden and the first debate of the freedom of the press in the early 1770s

Unlimited freedom of the press was officially declared in the kingdom of Denmark-Norway on September 14, 1770. But how was this sudden and unexpected new freedom initiated and implemented in practice, and how can this transition from a general public under censorship to a public opinion benefitting from unlimited freedom of the press be observed? The transformation can be studied in Fruentimmer-Tidenden, a periodical which appeared in the years before the freedom of the press was declared and continued to be published in the first period of the new uncensored Öffentlichkeit. In this article, I explore an up until now neglected debate starting in Fruentimmer-Tidenden which is particularly illustrative of the transfer to the new condition of press freedom. The debate was characterized by incipient experimentations with freedom of the press and created conceptions of female readerships – and was generated by two male authors using fictitious female pseudonyms. This initiating debate was performed as a discussion on gender and morality, as well as fundamentally dealing with the actual purpose of the freedom of the press.

Der er lukket for kommentarer.