ABSTRACT [DK]

Mikkel Thelle
Stofskifte under tryk Vandets infrastruktur og rum i København

Artiklen kortlægger gennem en række skalaskift, hvordan Københavns bystyre fra slutningen af 1800-tallet gik ind i en accelererende opbygning af infrastrukturer til at forsyne borgerne med vand. Det dobbelte pres fra urbaniseringen og den ny hygiejniske kultur skabte en ekspansion, som artiklen undersøger, først gennem nogle nedslag i det fremvoksende lag af kommunale teknologisk specialiserede embedsmænd. Gennem deres viden mobiliseres byens undergrund som vandforsynende lag, hvilket er artiklens næste fokus, og fra dette reservoir trækkes forsyningen gennem et netværk under hydraulisk tryk for at nå brugerne gennem såkaldte mikroteknologier, altså grænsefladen mellem hverdagspraksis og netværk, artiklens tredje skala. Herfra zoomes der yderligere ned til den ’faktiske’ mikroskopiske skala, hvor den nye mikrobiologi gør byens vand til genstand for utrættelige studier. Afslutningsvis diskuterer artiklen, hvordan vandets infrastruktur således kan ses som et urbant stofskifte, der på de ovennævnte skalaer er eksempel på en moderne materiel politik.


ABSTRACT [UK]

Mikkel Thelle
Metabolism under pressure: The infrastructure and spaces of water in Copenhagen

The article observes, through a number of shifts in scale, how the Copenhagen municipality from the late 19th century entered and accelerating rolling-out of infrastructure for the provision of water to the citizens of the Danish capital. The double pressure from urbanization and new hygienic culture created an expansion, that the article investigates, first through examples from the emerging layer of municipal technologically specialised officials. Through their knowledge, the material urban underground is mobilised as a space of water provision, which is the next focus of the article, and from this reservoir, water is made available for a network under hydraulical pressure to reach the users via so-called microtechnologies, that is, the interface between network and everyday practice, the third scale of the article. From here, a further zooming is done to ’the actual’ microscopic scale, where the new microbiology makes water the object of tireless studies. In conclusion, it is discussed how and whether the infrastructure of water can be seen as an urban metabolism, that through the abovementioned scales can be seen as an instance of modern material politics.

Der er lukket for kommentarer.