ABSTRACT [DK]

Cecilie Bjerre, Jacob Knage Rasmussen & Stine Grønbæk Jensen
Journalens potentialer. Konstruktioner af og møder med journalsager i børneforsorgens regi

I en dansk sammenhæng er informationssamfundet tæt forbundet med velfærdsstaten. Indsamling af information om befolkningen kan naturligvis spores længere tilbage i historien, men med velfærdsstatens fremvækst er både mængden af information og interesseområder ekspanderet. Den danske børneforsorg har siden Børnelovens indførelse i 1905 opereret som arkivskaber. Der skabes en journal ved hver anbringelse, og en sådan journal er kendetegnet ved at følge og være centreret om individet; barnets historie, køn, alder, sociale baggrund og adfærd. Journalsagerne kan ikke betegnes som neutrale. Vi argumenterer for, at journalerne får en formativ funktion, hvor de er medvirkende til at konstruere og opretholde sociale kategorier. Vi undersøger, hvad der er på spil, når en tidligere anbragt konfronteres med sin egen historie, som den er udlagt i journalen. Vi diskuterer potentialerne og problemerne, som knytter sig til dette møde mellem den bureaukratiske, skematiske journal og den tidligere anbragtes erindring og følelser – hvad end det gælder for socialhistorikeren eller den anbragte selv.


ABSTRACT [UK]

Cecilie Bjerre, Jacob Knage Rasmussen & Stine Grønbæk Jensen
The potentials of the case record. Constructions and negotiations of case records within the child welfare services in Denmark

The Danish welfare state has been, and indeed still is, a major collector of information about its citizens; this is especially the case in the field of out-of-home care. Since the implementation of the Children’s Welfare Act (Børneloven) in 1905, the authorities have gathered information about precarious families, primarily from the working class. Whenever a child has been removed from home, a case record has been constructed, and these files are characterized by being constructed around the individual in order to “keep track” of him/her: the child’s history, gender, age, social background and behaviour. The case record, however, is not a neutral document, but it is constructed by the professionals in the child welfare services and informed by their morals and judgments. As we argue in the article, a case record has a formative function and contributes to the construction and continuance of specific social categories. We explore which issues are at stake when a care leaver encounters his own story as it is represented in his records. We discuss the risks and potentials of this encounter and negotiation between memory and the schematic and bureaucratic documents from the authorities – whether it be for the social historian or the care leaver him/herself.

Der er lukket for kommentarer.