ABSTRACT [DK]

Niels Brügger
Digital historie og arkiveret web som historisk kilde

Inden for det seneste årti er mængden af digitalt lagrede data vokset eksplosivt, og i samme periode vokser mængden af født digitalt materiale som fx indhold på sociale medier og web. Fremtidens historikere skal bevæge sig rundt i et kildemæssigt landskab, hvor kilderne i stigende grad er digitale og i mange tilfælde kun digitale. Denne artikel argumenterer for, at alle digitale kilder ikke er ens, blot fordi de er digitale, hvilket fører til en grundlæggende skelnen mellem digitaliserede, født-digitale og genfødt-digitale kilder. Dernæst introduceres til én særlig type genfødt digitalt materiale, nemlig arkiveret web, der sammenlignes med digitaliserede avisarkiver. Endelig diskuteres det, hvilke konsekvenser det arkiverede webs særlige karakteristika har for dets brug som historisk kilde.


ABSTRACT [UK]

Niels Brügger
Digital history and the archived web as historical source

Within the last decade the amount of digitally stored data has exploded, and in the same period of time the amount of born-digital material is growing, such as content on social media and the web. Future historians must find their way through a source landscape in which more and more sources become digital, and in many cases digital only. This article argues that all digital sources are not alike just because they are digital which leads to a distinction between digitised, born-digital and reborn-digital sources. Then follows an introduction to one specific type of reborn-digital material, the archived web, that is compared to digitalised newspaper archives. Finally, it is discussed what the consequences are of the specific characteristics of the archived web for its use as a historical source.

Der er lukket for kommentarer.