ABSTRACT [DK]

Sebastian Olden-Jørgensen
En fortidshistoriker og en samtidshistoriker Ludvig Holberg og Charlotta Dorothea Biehl

Ludvig Holberg (1684-1754) og Charlotta Dorothea Biehl (1731-88) er to kendte, danske forfattere, der begge skrev skuespil, moralfilosofi, selvbiografi og historie. Som historikere repræsenterer de forskellige, men komplementære typer inden for samme historiografiske paradigme. Han skrev om fortiden for samtiden, hun skrev om samtiden for eftertiden. Han skrev for den fremvoksende borgerlige offentlighed, hun blev de facto kongelig historiograf. Den type tekster, hun skrev, var lige præcis de kilder, han allerhelst ville benytte og bittert beklagede at mangle. Begge hyldede de upartiskhed og mente, at historien skulle være sammenhængende, læselig og lærerig (såkaldt pragmatisk historie). Begges historiske værker rummer ræsonnementer og vurderinger, men hos Holberg er de placeret i særskilte afsnit, mens Biehl integrerer dem i sin tekst. De to adskiller sig også i persontegningen, der hos Holberg forbliver moralfilosofisk og skabelonagtig, mens Biehl udviser betydelig større psykologisk dybde, og i sproget, der hos Holberg er præget af dagligdags vendinger, satire og komik, mens Biehl mere gør det i spidse bemærkninger og ironi.


ABSTRACT [UK]

Sebastian Olden-Jørgensen
Ludvig Holberg and Charlotta Dorothea Biehl: two eighteenth century Danish historians

Ludvig Holberg (1684-1754) and Charlotta Dorothea Biehl (1731-88) are two well-known and prolific Eighteenth Century Danish authors of plays, moral philosophy, autobiography and history. As historians, they represent different yet complementary types within the same historical paradigm. He wrote about the remote past but for a contemporary literary public. She wrote contemporary history intended for posterity and became de facto royal historiographer. He would have loved to have more of her type of texts to base his narrative on. Both subscribed to the ideal of impartiality and strived to write coherent, fluent and instructive, so called ‘pragmatic’, history. He placed his judgement on the events in small separate sections*** she integrated her evaluations seamlessly into the running narrative. His characterisations are based on moral philosophy while hers show much more psychological understanding. His language is often colloquial, satirical and comical while her style is more ironic, witty and barbed.

Der er lukket for kommentarer.