ABSTRACT [DK]

Christian Tolstrup Jensen
”Spejderskrå’r” og pæne piger
Det Danske Pigespejderkorps og dets kvindeopfattelse 1918-1939

Denne artikel viser hvordan det tidlige Danske Pigespejderkorps i Danmark tog aktivt del i det reformarbejde der formede det dansk samfund i perioden 1918-1939, særligt med henblik på kvinders rettigheder. At pigespejderne så sig som en del af dette arbejde fremgår tydeligt af undersøgelsens gennemgang af bevægelsens uddannelsesmateriale. Materialet ønskede at give pigerne mulighed for at arbejde ude, have et frit valg og retten til at blive behandlet som et individ, hvad der går længere end programmet for det samtidige Dansk Kvindesamfund. Ved også at inddrage pigernes patruljedagbøger viser det sig desuden at pigerne mestendels ønskede at dyrke maskuline spejderaktiviteter. Det understreger organisationens progressivitet yderligere. Samlet var Det Danske Pigespejderkorps i perioden 1918-1939 en yderst progressiv stemme, især på baggrund af medlemmernes egne beretninger, i arbejdet for en styrkelse af kvinders rettigheder.


ABSTRACT [UK]

Christian Tolstrup Jensen
Between Girl Scouts and nice girls
The Danish Girl Scouts association and its perception of women 1918-1938

University College of South Eastern Norway, E-mail: kontakt@ctolstrup.dk
This paper shows how the early Girl Scouts Association in Denmark became an active part of the reforms shapingDanish society in the interwar-years (1918-1939), especially concerning women’s rights. T Girl Scouts’ perception of themselves as part of this is seen clearly in the present analysis of the educational material of the organization. It aimed to give its members the freedom to choose between working and being a stay-at-home mother and to secure their right to always be treated as an equal to men. This also placed the organization as one of the most progressive women’s associations in Denmark. Furthermore, by looking at the diaries kept by the girl scouts, the article has stressed the progressive aspect even further as the members themselves seem to have valued the more masculine activities higher than the more traditional feminine activities promoted by the official publications. In sum, and based not least on the members’ own stories, the article concludes that the Danish Girl Scout Association in the years 1918-1939 was a very progressive voice in its work for women’s rights.

Der er lukket for kommentarer.