ABSTRACT [DK]

Andreas Marklund
Suspekte beskeder. Overvågning af nationale og transnationale informationsstrømme i telegrafens tidsalder

Artiklen handler om politisk overvågning og censur ved den danske statstelegraf i anden halvdel af det 19. århundrede. Den viser, at de elektriske informationsstrømme i Danmark aldrig har været fuldstændigt frie og ucensurerede. Da den første danske telegraflinje åbnede for publikum i 1854 var censurregler med henvisning til statens sikkerhed et integreret element af Telegrafvæsenets administrative grundstruktur. Disse regler er også blevet håndhævet af telegrafisterne og deres overordnede, navnlig i perioder hvor det danske samfund har været hjemsøgt af politiske spændinger. Derimod er der ingenting i undersøgelsen, der tyder på en systematisk brug af telegrafisk censur som statsligt overvågningsværktøj i Danmark inden udbruddet af første verdenskrig i 1914.


ABSTRACT [UK]

Andreas Marklund
Suspicious Messages. Surveillance of National and Transnational Flows of Information in the Age of the Telegraph

The article dwells on political surveillance and censorship at the Danish State ­Telegraph during the second half of the nineteenth century. It demonstrates that the electric flows of information in Denmark never has been entirely free and uncensored. When the first Danish telegraph line opened for the general public in 1854, censorship rules referring to the security of the state were integral to the administrative setup of the Telegraph Service. Furthermore, the telegraphers and their superiors have exercised these tools at the operative level, most notably during periods when Danish society has been haunted by political tensions. However, there is nothing in the analysis that suggests a systematic deployment of telegraphic censorship as tool for state surveillance in Denmark prior to the outbreak of World War One in 1914.

Der er lukket for kommentarer.