17. januar 2023

temp – tidsskrift for historie indkalder:
Forslag til temanummer

Forslaget skal være på max. tre sider og indeholde en kort beskrivelse af temaet, overvejelser over hvem der kunne tænkes at bidrage, samt en kort redegørelse for aktiviteter (f.eks. afholdelse af en konference med papers) som tænkes gennemført for at gøre opmærksom på temanummerets eksistens og aktivt medvirke til dets gennemførelse.

Forslagsstillerne bliver, hvis forslaget godkendes, en del af temaredaktionen og forventes at tage aktiv del i det redaktionelle arbejde.

Deadline for indsendelse af forslag: 1. marts 2023

Forslag skal sendes til temp – tidsskrift for historie: temphist@cas.au.dk
Eventuelle spørgsmål rettes til temaredaktør Louise Nyholm Kallestrup: lnk@sdu.dk

Temanummeret udkommer forår/sommer 2024 som Temp – tidsskrift for historie nr. 30

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.