25. september 2020

temp – tidsskrift for historie Call for Papers:

Call for papers til Temp nr 24 med temaet: Bæredygtighedshistorie
Download Call for Paper for temp 24 as pdf.

Deadline for abstracts: 15. november 2020
Forfatterseminar: ultimo maj 2021 (deadline for papers: en måned før seminardato)
Deadline for artikelbidrag: ultimo august 2021

10. august 2020

temp nr. 20 udkommet

temp nr. 20 – med titlen Nederlanske forbindelser – er udkommet

Læs indholdsfortegnelsen (og abstracts) her!

13. januar 2020

temp – tidsskrift for historie indkalder:

Forslag til det temanummer, der skal udkomme forår/sommer 2022 (temp nr. 24).

Forslaget skal være på max. 3 sider og indeholde en kort beskrivelse af temaet, eventuelle forslag til artikler og forfattere samt en kort redegørelse for aktiviteter (f.eks. afholdelse af en konference med papers) som tænkes gennemført for at gøre opmærksom på temanummerets eksistens og aktivt medvirke til dets gennemførelse.

Forslagsstillerne bliver, hvis forslaget godkendes, en del af temaredaktionen og forventes at tage aktiv del i det redaktionelle arbejde.

Deadline for indsendelse af forslag: 1. marts 2020

Forslag skal sendes til temp – tidsskrift for historie: temphist@cas.au.dk

Eventuelle spørgsmål rettes til temaredaktør Nils Arne Sørensen (nils@hist.sdu.dk; 6550 3108) eller redaktionssekretær Kasper Steenfeldt Tipsmark (temphist@cas.au.dk).

18. december 2019

temp nr. 19 udkommet

temp nr. 19 er udkommet

Læs indholdsfortegnelsen (og abstracts) her!

21. juni 2019 (opdateret 1. august 2019)

temp – tidsskrift for historie Call for Papers:

Call for papers til Temp nr 22 med temaet: Tid og tidsbegreber i historien
Download Call for Paper for temp 22 as pdf.

Deadline for abstracts: 15. september 2019
Forfatterseminar: april 2020 (deadline for papers: en måned før seminardato)
Deadline for artikelbidrag: ultimo august 2020