ABSTRACT [DK]

Clara Lyngholm Mortensen
Udbredelsen af begrebet entreprenørskab – fra økonomisk begreb til pædagogiseret borgerideal

Artiklen kortlægger empirisk udbredelsen af begrebet entreprenørskab i det danske uddannelsessystem og i Danmark. Artiklens overordnede konklusion er, at begrebet i løbet af 00’erne blev udbredt som en del af VK-regeringens politiske reaktion på globaliseringen, hvor uddannelsessystemet fik til opgave at fremdyrke en entreprenøriel væremåde for at sikre Danmarks fremtidige konkurrenceevne og vækst. Udbredelsen af entreprenørskab blev et middel til at fremme et borgerideal, der kunne imødekomme konkurrencestatens imperativ om vækst. Til at udbrede en forståelse af entreprenørskab som generator for vækst, der kunne optimeres gennem uddannelse, virkede de transnationale organisationer og akademiske discipliner som transportbånd, der sikrede, at begrebet fandt vej til Danmark. Derudover etablerede og skabte kritikken af Danmarks manglende entreprenørskab i den hjemlige debat og i rapporter fra de transnationale organisationer et pres, der medvirkede til, at begrebet blev udbredt og implementereret i det danske uddannelsessystem.


ABSTRACT [UK]

Clara Lyngholm Mortensen
The Prevalence of the Concept of Entrepreneurship in the Danish Education System and in Denmark

This article provides a historic perspective on the prevalence and spread of the concept of entrepreneurship in the Danish education system and in Denmark. The main argument is that the concept of entrepreneurship became widespread in the 00s as part of the political response to globalization by the Danish government, where the education system was tasked with cultivating an entrepreneurial behavior with the purpose to ensure Denmark’s future competitiveness and growth. Through an empirical tracking of the concept in different sources, the article investigates how academic disciplines and transnational organizations transmitted a specific understanding of entrepreneurship as a tool for growth. This understanding was adopted by the Danish government and implemented in the education system after pressure from transnational organizations as well as Danish think tanks and consulting companies. This article argues that the concept of entrepreneurship was spread as the concept encapsulates and promotes a citizen ideal that meets the growth imperative of the neoliberal competition state.