ABSTRACT [DK]

Sjamme Van de Voort
Om øen der gentager sig selv på fastlandet Hvordan cubanske og cubansk-amerikanske tidsbilleder tegner grænser

Grænserne mellem cubanere i Cuba og det cubanske fællesskab i Miami består ikke blot af de 90 mil, der udgør Floridastrædet, men også af fortællinger om nationens historie på tværs af tid og rum. For at kunne forstå hvor og hvordan denne grænsedragning finder sted, sammenholder denne artikel historiske troper, der fremgår af en serie af oral history interviews med cubansk-amerikanere, foretaget i Miami (februar 2018), med kilder udgivet af den cubanske regering, dels undervisningsmateriale, dels artikler trykt i kommunistpartiets avis Granma under den såkaldte Mariel-krise i 1980, hvor den cubanske regering aktiverede særlige tidsforståelser til at optegne grænserne mellem cubanere og cubansk-amerikanere. Ved at sammenstille den cubanske regerings foreskrevne fremstilling af tid og sted med de forståelser, vi møder hos de interviewede cubansk-amerikanere, bliver det tydeligt, hvordan grænserne i det cubanske øhav tegnes op og udfordres, og hvordan konflikter udspiller sig i flere dimensioner samtidigt.


ABSTRACT [UK]

Sjamme Van de Voort
About the Island That Repeats Itself on the Mainland. How Cuban and Cuban-American Perceptions of Time Draw Borders

The borders between Cubans in Cuba and the Cuban community in Miami are not only drawn by the 90 miles of water in the Florida Straits but also by the use of narratives of the nation’s history across time and space. In order to understand where and how this demarcation takes place, this article compares historical tropes that emerge from a series of oral history interviews with Cuban-Americans, conducted in Miami(February 2018) with sources published by the Cuban government: teaching material, which promoted understandings of time and space that underpinned the government’s ideology in a formative time in the interviewees’ life in Cuba, as well as the use of history in Cuba’s principal mass media, the Communist Party’s newspaper Granma, during the so-called Mariel crisis of 1980, when 125.000 Cuban sailed to Florida over just a few months, and the regime tried to mobilize special understandings of time to draw the boundaries between Cubans and Cuban-Americans. By comparing the Cuban government’s prescribed understanding of time and place with subjective understandings, it becomes clear how the boundaries are drawn in the Cuban archipelago, how they are challenged and how conflicts unfold in several dimensions simultaneously.

Der er lukket for kommentarer.