ABSTRACT [DK]

Anne Hagen Berg
For samfundets og børnenes vel. Vaccinationspolitiske drøftelser på Rigsdagen og i Folketinget 1930-1986

Den artikel analyserer folketings- og rigsdagsforhandlinger om indførslen af nye vaccinationslove i løbet af det 20. århundrede – mere specifikt fra 1930, hvor århundredets første vaccinationsdebat foregik i Rigsdagen til og med 1986, hvor den sidste debat fandt sted. Med Rigsdagstidende og Folketingstidende som kildemateriale analyserer artiklen, hvordan den lovgivende forsamling har problematiseret og argumenteret for indførslen af nye vacciner i det, der over tid udviklede sig til børnevaccinationsprogrammet. Artiklen analyserer fem debatter: Debatten om ophævelse af tvungne koppevaccinationer 1930-31, indførslen af difterivaccination 1943, indførslen af poliovaccination 1955, indførslen af en rammelov for vaccinationsområdet 1976 samt to debatter om MFR-vaccination 1985-86. Artiklen viser, at vaccinationspolitik i Danmark har været præget af konsensusbeslutninger, og at forældres valgfrihed tidligt blev et grundlæggende princip, dog nuanceret af en idé om moralsk forpligtelse overfor fællesskabet. Mod slutningen af perioden skete imidlertid et skift, som gjorde MFR sværere at indføre: De tidligere vaccinationer blev indført som respons på alvorlige epidemier, men MFR-vaccinen blev i højere grad italesat som en samfundsøkonomisk fornuftig beslutning. Artiklen konkluderer, at evidensgrundlaget for at indføre nye vacciner nok var vigtigt, men ikke afgørende. Problematiseringens form – oplevelsen af alvorlighed – var tilsvarende vigtig.


ABSTRACT [UK]

Anne Hagen Berg
For the Benefit of Society and the Health of Children. Danish Vaccination Politics 1930-86

Through the examination of parliamentary debates about vaccinations, this article analyzes the development of the Danish childhood vaccination program 1930 to 1986. More specifically, through the analytical lens of problematization, the article focuses on the arguments, problems and evidence in five debates: a 1930-31 renegotiation about smallpox vaccination coercion, the 1943 introduction of diphtheria vaccinations, the 1955 introduction of polio vaccinations, the 1976 framework vaccination legislation, and the 1985-86 debates on the MMR vaccinations. Throughout there was consensus regarding the need for vaccinations, and all laws were passed unanimously. In the middle of the century, the parental voluntariness was established as a principle, although nuanced by the idea of a moral obligation to participate for the communal good. By the 1980s, the problematization of diseases were changing. The earlier vaccinations were introduced as a response to serious epidemics, whereas measles, mumps and rubella were largely problematized as expensive inconveniences. While the evidence in favor of MMR was much more substantial than evidence regarding earlier vaccines, the parliament was less engaged in the introduction. Hence, the article concludes that while the evidence was important, the problematization of the diseases and the sense of urgency was equally important.

Der er lukket for kommentarer.