ABSTRACT [DK]

Anna Terese Kofoed-Ottesen
Blod, bind og ligestilling En frameanalyse af UNICEFs narrativer om menstruation

I de senere år, og særligt siden 2015, er menstruation, og de udfordringer det medfører, kommet på den globale dagsorden. UNICEF er en af de centrale aktører indenfor det felt, der arbejder med menstruation og menstrual hygiene management (MHM). På baggrund af Chris Bobels kritik af MHM-sektoren undersøger og diskuterer denne artikel UNICEFs narrativer om menstruation og MHM samt de problematikker, der kan være ved disse, vha. en analyse af, hvordan UNICEF framer udfordringerne ved menstruation og MHM. Det metodiske grundlag for analysen er Ryhs H. Williams frameanalyse samt et teoretisk udgangspunkt i diversitetsfeminismen.
I denne artikel præsenterer jeg Bobels tre primære kritikpunkter i forhold til MHM-sektorens narrativ og framing af de udfordringer, der knytter sig til menstruation og MHM. Selvom nogle af disse problematikker også findes i UNICEFs narrativ og framing, viser jeg, at de er blevet mere nuancerede i deres syn på MHM, samt at de er blevet mere opmærksomme på den specifikke kontekst, de arbejder i. Desuden lægger de stor vægt på at inkludere både de praktiske, fysiske, sociale og kulturelle udfordringer ved menstruation i deres arbejde. Artiklen viser derfor, at UNICEFs synspunkter er langt mere nuancerede, end man kunne forvente baseret på Bobels analyse af MHM-sektoren.


ABSTRACT [UK]

Anna Terese Kofoed-Ottesen
Periods, Pads, and Empowerment. A Frame-Analysis of UNICEF’s Narratives of Menstruation

In recent years, and particularly since 2015, menstruation and the difficulties associated with it have gained more attention on the global agenda. UNICEF has been one of the key actors in the field of menstruation and menstrual hygiene management (MHM). Based on Chris Bobel’s critique of the MHM-sector, this article examines UNICEFs narrative of menstruation and MHM and discusses the problems this can lead to, based on an analysis of how UNICEF frames the difficulties associated with menstruation and MHM. The methodology used is Rhys H. Williams’ frame analysis, within the theoretical framework of diversity feminism.
In the article, I present Bobel’s criticism in three main points regarding the MHM-sector’s narrative and framing of the problems tied to menstruation and MHM. Even though some of these problems are also found in UNICEF’s narrative and framing, I show that they are becoming more nuanced in their views on MHM and highly attentive to the specific context in which they work. According to UNICEF, it is important to include both the practical, physical, social, and cultural issues in the work to improve menstruation experience. Their view is therefore shown to be more nuanced than one could expect based on Bobel’s critique.