ABSTRACT [DK]

Lars Boje Mortensen
Litteraturhistorisk tid – kan middelalderen afskaffes?

Artiklen redegør for hvordan litteraturhistorien i de senere år er begyndt at problematisere ‘middelalderen’ som periodebetegnelse, og hvordan en mindre national og en mere europæisk tilgang fremmer nye litterære geografier og kronologier. Forfatteren har tidligere (2018) foreslået en mulig kronologi som her kort ridses op. Den er baseret på boghistoriske og politiske kriterier som gælder hele Europa snarere end moderne lande eller sprogligt definerede litteraturer (600-1050 ‘eksegetisk’, 1050-1300 ‘eksperimentel’, 1300-1450 ‘kritisk’). Derefter diskuteres ønskeligheden af helt at afskaffe ‘middelalderen’ som historisk periodebetegnelse, selv om den faktisk har fået fornyet succes i studiet om den ‘globale middelalder’ og i metastudiet af ‘middelalderisme’. Intellektuelt set ville det være en stor gevinst at glemme ‘middelalderen’, men den er nu så institutionaliseret at et sådant projekt næppe har gode udsigter.


ABSTRACT [UK]

Lars Boje Mortensen
The Time of Literary History – Can We Abolish the Middle Ages?

The article gives an account of how literary history in recent years has begun problematizing ‘the middle ages’ as a period label, and how less national and more European approaches promote new literary geographies and chronologies. The author has previously (2018) suggested one possible chronology which is briefly sketched here. It is based on book historical and political criteria which are valid for all of Europe rather than modern countries or linguistically defined literatures (600-1050 ‘exegetical’, 1050-1300 ‘experimental’, 1300-1450 ‘critical’). Next, it is discussed whether we would be better off abolishing the ‘middle ages’ entirely as a period label even if it has gained new ground through the study of ‘the global middle ages’ and the meta-study of ‘medievalism’. On an intellectual level it would be a great step forward to forget the ‘middle ages’, but they are now so institutionalized that this prospect is hardly feasible.

Der er lukket for kommentarer.