ABSTRACT [DK]

Bo Poulsen
Tendenser og muligheder i dansk og international miljøhistorie

Miljøhistorie har internationalt været en af de hurtigst voksende grene af historieforskningen inden for de seneste årtier, og også i Danmark er det et forskningsfelt i vidtforgrenet vækst. Vidtforgrenet, fordi miljøhistorien rækker ud til og ind over både natur- og samfundsvidenskab og andre humanistiske discipliner. Denne artikel ser først på, hvordan ideen om Antropocæn har vundet indpas over de seneste 20 år. Ideerne om Antropocæn angiver både et anslag for at analysere natur og kultur som gensidige betingelser for liv og historie, mens det også åbner for nye historiske narrativer. Som forskningsfelt er miljøhistorie præget af toneangivende dagsordner fra det omgivende samfund.
I 1950’erne og 60’erne gav spørgsmål om ubalancer mellem menneske og natur anledning til mange af de tidlige studier, hvor de klassiske forureningsproblematikker kan samles under betegnelsen ”røg, støj og møg”. Andre studieobjekter angår spørgsmål om skiftende natursyn og forestillinger om biodiversitet, mens affaldshåndtering, energiproduktion og energi- og ressourceforbrug er andre emner, der har vundet meget frem i Danmark i de seneste par årtier. Endelig diskuterer artiklen karakteren af den dobbelte ambition, der præger en del miljøhistorie, som både søger at bidrage til viden om miljøets historie og den historiske økologi eller naturhistorie.


ABSTRACT [UK]

Bo Poulsen
Trends and Opportunities in Danish and International Environmental History

Environmental history is among the fastest growing fields of history in recent decades. This is the case foremost in the USA and Europe. Environmental history is a multifaceted field of research also in Denmark, partly due to the frequent entanglement between history and various branches of human and natural sciences. This article first looks at how the idea of the Anthropocene in environmental as an umbrella for analyzing the history of nature and culture as an entangled condition for life and for the writing of history. This includes discussions of new types of narratives.
Environmental history is inspired by contemporary society. To some extent, environmental history was conceived as exactly that, and many early studies was related to the growing sense of imbalance between man and nature coming out of the growth of the modern fossil intensive economies of the 1960s. Other study objects include questions of shifting views on nature and biodiversity. Studies on resources, energy production, and energy consumption have gained lots of attention in Denmark in recent decades. Finally, the article discusses how some environmental history unfolds also as historical ecology, contributing to the growth in knowledge on past ecosystems, past landscapes, and past climates.