ABSTRACT [DK]

Jens Christensen
Informationssamfundet – i historisk perspektiv

Ligesom den generelle historie kan informationens historie opdeles i en række tidsaldre. I de førmoderne landbrugssamfund indtil o. 1500 foregik informationsarbejdet uden for en lille elite mest mundtligt. Det moderne samfund tog sin første spæde, men vigtige begyndelse fra det 16. til det 18. århundrede, da markedsøkonomien, staten og individualismen dukkede op og benyttede sig af den tidligste form for en skreven og videnskabelig kultur. Den første industrielle revolution i det 19. århundrede fungerede som overgang til de 20. århundredes generelle gennembrud for det moderne industrisamfund, der med udgangspunkt i store videnskabeligt funderede virksomheder og statsforvaltninger fik det systematiske informationsarbejde til at accelerere, hjulpet på vej af massemedierne. På vej ind i det 21. århundrede fik globaliseringen og digitaliseringen produktion, brug og lagring af information til at stige så dramatisk, at man begyndte at omtale nutiden som informationssamfund.
Siden 1960’erne har økonomer og andre teoretikere søgt at indkredse det samfund, som det sidste halve århundrede har flyttet det fysiske tyngdepunkt fra produktionsarbejde til videns- og administrativt arbejde. Herunder skiftede den oprindelige kvantitative tilgang til et øget fokus på en mere kvalitativ forståelse af dybden iog karakteren af de nye samfund.


ABSTRACT [UK]

Jens Christensen
The Information Society – A Historical Perspective

Like with history in general, the history of information may be divided into the following ages. In the pre-modern agrarian world until around 1500, information was mostly oral, except for the ruling elite. The early modern age from the 16th to the 18th century saw the early rise of market economy, the state, and individualism while for the first time resorting to a written and scientifically based culture. A new age emerged with the first breakthrough of the market economy and the national state during the industrializing processes of the 19th century. The growing use of information accelerated with the coming of the modern industrial companies, state administration, and public sphere of the 20th century, supported by the rise of electronic media and mechanical machinery. As we moved into the 21th century, a rapid globalization and digitization process dramatically speeded up the production, use and storing of information, leading to the age of information societies.
Since the 1960s, economists noticed that the number of people doing knowledge work or just service began to grow at the expense of manual as well as agrarian and manufacturing labor. This started a discussion of the nature of an emerging new kind of society. From the early quantifying explanations, the discussion dug into economic, technological and cultural approaches as the information technology and globalization broke through since the 1990s and continued into the 21st century.

Der er lukket for kommentarer.