ABSTRACT [DK]

Peter Thaler
The Wages of Weakness
The Rise and Fall of the Protestant Reformation in Sixteenth-Century Austria

Denne artikel undersøger den tidlige etablering og efterfølgende nedgang af luthersk protestantisme i 1500-tallets Østrig. Selv om reformationen opløste den middelalderlige enhed af kirke og stat i det vestlige Europa, fandtes fortsat tætte bånd mellem religion og politik. Monarker og dynastier fik afgørende betydning for det endelige udfald af protestantiske reformforsøg. De nordlige og sydlige randstater af den vestlige kristenhed bevarede ofte deres religiøse homogenitet, omend i diametralt modsat form. I kontinentets kerne forløb konfessionsdannelsen mere spændingsfyldt. Det arketypiske udtryk for disse konflikter fandtes i det Tysk-romerske Rige og især i dets habsburgske arvelande. Udviklingen var kendetegnet af dybe modsætninger mellem folkelige og dynastiske interesser og et sammenfald af religiøse og politiske uenigheder. Disse rammebetingelser afgjorde også den østrigske protestantismes skæbne.


ABSTRACT [UK]

Peter Thaler
The Wages of Weakness
The Rise and Fall of the Protestant Reformation in Sixteenth-Century Austria

This article examines the initial expansion and subsequent demise of Lutheran Protestantism in early modern Austria. Although the Protestant Reformation disrupted the medieval unity of church and state in western Europe, religion and politics remained strongly intertwined. Monarchs and dynasties became of paramount significance for the ultimate success or failure of Protestant movements. On the northern and southern edges of Western Christianity, religious homogeneity was largely retained, albeit in diametrically opposed forms. In the core of the continent, confessional differentiation proceeded more contentiously. The archetypical expression of denominational division was found in the Holy Roman Empire and especially its Habsburg patrimony. It is there one repeatedly encounters a divergence of popular and dynastic interests and an interweaving of religious and political disagreement. These conflicts also decided the fate of Austrian Protestantism.

Der er lukket for kommentarer.