ABSTRACT [DK]

Maria Simonsen
(Bog)sidens manifestationer: Et boghistorisk studie af informations- og kundskabsidealer i tre danske encyklopædier

Igennem en undersøgelse af den encyklopædiske (bog)side, forsøger artiklen at indfange de informations- og kundskabsidealer, som har præget encyklopædiudgivelsen i løbet af de sidste 100 år. I fokus står de moderne udgivelser med tre generationers universalencyklopædier: Salmonsens Konversationsleksikon, Lademanns Leksikon og Den Store Danske Encyklopædi. Det er alle encyklopædier, der opnåede stor udbredelse i deres trykte form, og som på mere eller mindre succesfuld vis blev overført fra trykt til digitalt og på den måde har fået et efterliv i en ny udgivelsesform. Encyklopædiens materialitet har ikke kun været tilpasset den aktuelle tids informations- og kundskabsformidling, den er også en markedsdreven kultur, der skal generere økonomisk gevinst. De encyklopædiske udgivelser er derfor blevet justeret efterhånden som medievilkårene har forandret sig.


ABSTRACT [UK]

Maria Simonsen
The manifestations of the (book) page. A book historical study of information and knowledge ideals in three Danish encyclopedias

Through a study of the encyclopedic (book) page, the article attempts to capture the information and knowledge ideals that have characterized the publishing of the encyclopedia over the last 100 years. Focus is on the modern publications, exemplified by three generations of encyclopedias: Salmonsens Konversationsleksikon, Lademanns Leksikon and Den Store Danske Encyklopædi. All three encyclopedias attained wide circulation in their printed form, and was transferred from print to digital format in more or less successful ways and they have thereby attained an afterlife in a new publishing form. The materiality of the encyclopedia has not only been adapted to the current information and knowledge dissemination, the publication of encyclopedias is also a market-driven culture to generate profit, and the publications have therefore been adjusted when media conditions have changed.

Der er lukket for kommentarer.