ABSTRACT [DK]

Martin Ottovay Jørgensen
Suez-krisen og genoprettelsen af den vesteuropæiske olieinfrastruktur, 1956-57

Historikere har i mere end 30 år analyseret Suez-krisen. Alligevel er det muligt at finde nye vinkler og tilgange. I tråd med temanummerets fokus på infrastruktur anlægges i artiklen et multilateralt og olieinfrastrukturelt perspektiv på krisens udvikling, forløb og afvikling på grundlag af kildemateriale fra blandt andet fra FN og andre centrale aktører, der hidtil ikke har været inddraget. På denne baggrund bryder artiklen med det typiske udenrigspolitiske og nationale perspektiv til fordel for en multilateral, mere systemisk og geografisk-orienteret infrastrukturoptik. Ligeledes udvides antallet af aktører fra det typiske fokus på USA, Storbritannien, Egypten, Sovjetunionen og somme tider Frankrig til at inkludere og centrere flere NATO- og Commonwealth-medlemsstater, FN-organisationer og private virksomheder. Artiklen konkluderer, at oliemanglen, der fulgte Suez-krisen, var et væsentligt mere alvorligt infrastrukturelt problem for Vesten end antaget i størstedelen af den eksisterende forskning og at ’alle vestlige sejl blev sat’ for både at samle Vesten igen og forhindre en værre udvikling.


ABSTRACT [UK]

Martin Ottovay Jørgensen
The Suez Crisis and the Restoration of Western Europe’s Oil Infrastructure, 1956-57

Historians have analysed the Suez-Crisis for more than 30 years. It is still, however, possible to find new viewpoints and approaches. Reflecting the theme of this journal issue, this article applies a multilateral and infrastructural perspective on the development, progression and termination of the Suez Crisis, using sources from the UN and other central actors that has not been used hitherto. Against this backdrop, the article breaks rank with the typical diplomatic and national perspective by applying an infrastructure approach that fuses multilateral, systemic and geographical aspects. It also expands the number of analytical actors from the typical group of the US, Great Britain, Egypt, the Soviet Union and occasionally France to also include and make central several NATO and Commonwealth members, UN organisations and private enterprises. In doing so, the article not only finds that the oil shortage that followed Suez Crisis was a considerably more serious infrastructural problem than assumed in existing research, but also that it was a Western ‘all hands-on deck’ situation if the West was to come together again and prevent worse developments.

Der er lukket for kommentarer.